Kamis, 23 Mei 2013

Khasiat Dan Keutamaan Bacaan Basmalah


Telah  berkata Imam al-Munawy dalam syarah kitab al-Kabir ‘alal Jami’ as-Shaghir diriwayatkan bahwa ketika diturunkan ayat basmalah gunung-gunung bergetar karena turunnya dan malaikat Zabaniyah (penjaga neraka) berkata: “Barang siapa yang membaca basmalah ini maka dia tidak akan masuk neraka”. Basmalah terdiri dari 19 hurup serupa dengan jumlah bilangan malaikat yang ditugaskan menjaga neraka. Barang siapa banyak membaca ayat ini akan diberi kewibawaan dihadapan para penghuni langit dan bumi. Bismillah dengannya Allah menegakkan kerajaan nabi Sulaiman a.s.

Keistimewaan Basmalah

 Khasiat Dan Keutamaan Bacaan Basmalah
Diantara keistimewaan bacaan Basmalah yaitu:
1. Barang siapa membaca basmalah sebanyak 12 000, pada setiap  1000 nya membaca selawat dilanjutkan berdoa memohon hajat, kemudian melanjutkan membaca kembali sehingga mencapai 1000 dan dia melakukan seperti diatas hingga mencapai jumlah 12 000 (dua belas ribu), maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah SWT bagaimanapun keadaan hajat tersebut dengan izin Allah SWT.
2. Barang siapa membaca basmalah dengan jumlahnya yang agung yaitu 786 selama 7 hari berturut-turut tidak putus dengan niat yang telah ia tentukan baik itu masalah rezeki atau menolak kejahatan dsbnya maka akan diijabah oleh Allah SWT.
3. Barang siapa yang membaca basmalah sejumlah hurufnya yaitu 19 kemudian dia shalat 6 raka’at 3 salam, membaca pada setiap raka’atnya al-fatihah sekali dan surat “alam nasyroh laka shodrok” 15x kemudian dia berdoa dengan doa ini :
dstnya ………  اللهم انى اسالك بفضل بسم الله الرحمن الرحىم
maka akan berhasil apa yang ia usahakan dan permohonannya akan dikabulkan Allah.
Keterangan yang menunjukkan keagungan basmalah adalah bahwa
  • Basmalah diturunkan pertama kali kepada nabi Adam a.s kemudian beliau membanyakkan membacanya dan Allah memberi taubat ampunan kepada beliau dari kesalahannya. Kemudian basmalah diangkat kembali dan
  • Kemudian Basmalah diturunkan kepada nabi Nuh a.s. Ketika nabi Nuh sedang terapung-apung diatas kapalnya beliau membaca basmalah berulang-ulang dan kapal tersebut berlabuh diatas daratan dengan selamat. Basmalah diangkat kembali kemudian
  • Diturunkan kepada nabi Ibrahim a.s, beliau membacanya berulang-ulang dan ketika beliau dimasukkan ke api yang menyala-nyala, panas api tersebut di dinginkan oleh Allah dengan barokah bacaan basmalah. Kemudian diangkat kembali dan
  • Diturunkan kepada nabi Musa a.s yang dikejar-kejar oleh fir’aun dan pasukannya. Dengan bacaan basmalah, Allah membelah laut untuk menyelamatkan nabi Musa dan pengikut beliau. Kemudian basmalah diangkat kembali dan
  • Diturunkan kepada nabi Sulaiman a.s, beliau banyak membacanya dan dengan barokah basmalah ditundukkan baginya jin, manusia, hewan-hewan, burung. Tidaklah nabi Suaiman membaca basmalah kecuali ditundukkan baginya oleh Allah apa saja yang ada dihadapan nabi Sulaiman. Basmalah diangkat kembali dan kemudian
  • Diturunkan kepada nabi Isa a.s dan dengan bacaan basmalah beliau mampu untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, buta dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah SWT. Kemudian basmalah diangkat kembali dan
  • diturunkan kepada nabi Muhammad SAW maka dengan barakah basmalah ini, nabi Muhammad SAW diberi kemenangan yang mutlak.
Allah SWT bersumpah : “tidaklah membaca basmalah setiap orang beriman kecuali akan diberkahi apa yang ia lakukan. Dan setiap salah seorang dari umat Muhammad SAW yang membaca basmalah sedangkan dia berada dalam hajatnya maka Allah akan mengabulkan permintaannya bagaimanapun keadaan hajat tersebut.
Masih banyak keterangan tentang khasiat basmalah dan keutamaannya yang belum kami muat dalam tulisan ini. Untuk lebih jelasnya silahkan anda baca buku sumbernya yaitu Fathul Malakil Majid al-Muallif an-Naf’i al-Ba’id karangan as-Syaikh Ahmad Dairob

Tidak ada komentar:

Posting Komentar